Đang tải... Vui lòng chờ...

Bạc trơn

  • Đánh giá
  • Phí vận chuyển Tính phí khi thanh toán
Số lượng:

Thông tin chi tiết về quy cách Bạc Trơn                                
                                 
Chiều dài từ 15->120                                
                                 
Đường kính trong từ phi 10 -> phi 40                                
                                 
QC 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 100 110 120
16/10 V V V V V V V V V V - - - - - -
18/12 V V V V V V V V V V - - - - - -
20/14 V V V V V V V V V V V - - - - -
22/16 V V V V V V V V V V V V - - - -
26/18 - V V V V V V V V V V V V V - -
28/20 - V V V V V V V V V V V V V V V
35/25 - V V V V V V V V V V V V V V V
40/30 - V V V V V V V V V V V V V V V
45/35 - V V V V V V V V V V V V V V V
50/40 - - - - - - - V V V V V V V V V

Thêm vào danh sách ưa thích


Thuộc nhóm:
Đăng Ký Nhận Email